สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ประจำปีการศึกษา 2561 และประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคสิชล เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ 👇
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR Code
 
📌 เอกสารที่ใช้ยื่นสมัคร(ยื่นที่วิทยาลัย)
✅ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ
✅ สำเนาทะเบียนบ้าน(นักเรียน/นักศึกษา บิดา มารดา) คนละ 1 ฉบับ
✅ สำเนาบัตรประชาชน(นักเรียน/นักศึกษา บิดา มารดา) คนละ 1 ฉบับ
✅ ใบเกรด 5 เทอม(กรณีกำลังศึกษา) ใบ รบ.(กรณีสำเร็จการศึกษาแล้ว) ❗️สมัคร ปวช.ใช้ใบเกรด ม.3 ,สมัคร ปวส.ใช้ใบเกรด ปวช. หรือ ม.6(บางสาขาวิชา)
✅ รูปถ่าย นักเรียน/นักศึกษา 3 รูป
🎯 นักเรียน/นักศึกษา สามารถพาผู้ปกครองมามอบตัวและชำระเงินได้ในวันสมัครเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนได้เลย
📣 ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 093-5863182

icon download