สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที้่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด