สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 และ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคสิชล จะดำเนินการเปิดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกลทวิภาคี (ม.6) โดยกำหนดเปิดสอน ในวันที่ 13 มีนาคม - 5 เมษายน 2566  โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารดาวน์โหลด